Privacy bij Qii.

Wij ontwikkelen MyQii om jouw privacy te beschermen. Jouw persoonsgegevens zijn van jou. Wij geloven dat jij daarom zelf moet beslissen wat er met jouw gegevens gebeurt. Met de MyQii app helpen we jou bij het veilig verzamelen, opslaan en delen van jouw gegevens. Zo blijf jij de baas!

We delen persoonsgegevens met heel veel organisaties. Maar, weet jij welke organisatie jouw gegevens heeft en wat er allemaal mee gebeurt?
Op deze pagina vertellen wij jou meer over hoe jouw gegevens verwerkt worden en hoe wij jouw privacy en veiligheid van gegevens beschermen.

meisje stopt laptop veilig in haar tas

Dit is hoe we jouw privacy waarborgen bij Qii.

Shield icon

Jij bent de baas

Je deelt je gegevens met een hele hoop organisaties. Maar, weet jij eigenlijk welke organisaties jouw gegevens hebben, hoeveel gegevens ze van je hebben en wat ze er precies mee doen?  

Ondanks dat een organisatie jouw gegevens heeft, blijven ze wel van jou. Dat geeft je ook bepaalde rechten. Met MyQii worden jouw rechten beschermd en houd je controle. Jij bepaalt wie jouw gegevens kan inzien en wie niet. Wanneer je gegevens hebt gedeeld kan je ze ook altijd weer intrekken. Dit noemen wij regie op gegevens.

Transparant

Weten wat er met je gegevens gebeurt is de basis om de baas te blijven. Als je niet weet wie jouw gegevens heeft en welke gegevens dat zijn kan je natuurlijk ook geen actie ondernemen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent het transparantiebeginsel. Dat betekent dat organisaties die gegevens over jou verwerken altijd moeten vertellen wat ze met jouw data doen en waarom ze jouw gegevens verwerken. Dat de privacywetgeving dat verplicht, betekent nog niet dat het voor jou altijd duidelijk is wat er met je gegevens gebeurt. In de MyQii app zorgen we ervoor dat je altijd weet met welke organisatie je gegevens deelt. Ook zie je in de app welke gegevens je met die organisatie gedeeld hebt. Dat is het begin van jouw controle.

Dataminimalisatie

Met de MyQii app kan je met verschillende organisaties gegevens delen. Qii gaat altijd met de organisatie in gesprek waarom ze jouw gegevens nodig hebben. De belangrijkste vragen zijn: wat is het doel om die gegevens te gebruiken en heb je al die gegevens wel echt nodig. Als je een huis wil huren moet de huiseigenaar bijvoorbeeld weten wie jij bent. Maar, de huiseigenaar hoeft niet te weten wat je hobby’s zijn. We stellen gezamenlijk een gegevensset op en zorgen dat jij nooit meer gegevens deelt met die organisatie dan echt nodig. Zo weet jij zeker dat anderen niet onnodig veel over jou weten.

Juistheid

Als je ergens gegevens moet aanleveren kan dat een heel gedoe zijn. Je moet allerlei documenten bij elkaar zoeken en je wil er ook nog zeker van zijn dat de gegevens die je aanlevert kloppen. Ook de organisatie waarvoor je de gegevens verzamelt wil graag dat jij alles goed aanlevert, zodat ze je op een goede manier kunnen helpen. De gegevens die je ophaalt bij een bron zijn geverifieerd. De gegevens verzamel je direct bij de overheid via DigiD of bij je bank. Dat betekent dat de organisatie met wie je je gegevens deelt erop kan vertrouwen dat je persoonsgegevens kloppen.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet langer worden bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze periode waarin persoonsgegevens worden bewaard wordt ook wel een bewaartermijn genoemd.

In jouw digitale kluis bij MyQii bewaren we jouw gegevens standaard voor 3 maanden. Daarna gooien we ze weg. Dit doen we voor jouw veiligheid. Als je gegevens ergens bewaart is er altijd een kans dat iemand onterecht toegang krijgt. Om dat te voorkomen worden jouw gegevens nooit te lang bewaard in je digitale kluis.

Daarnaast zorgen wij dat het delen van gegevens met een organisatie ook automatisch stopt. Meestal stoppen wij dit na 3 maanden. In sommige gevallen heeft de organisatie je gegevens langer nodig. Dit is altijd in de MyQii app terug te vinden.  

Veilig

Onze slogan is niet voor niets: veilig gegevens delen. Wij doen er alles aan dat jouw gegevens veilig zijn opgeslagen en veilig worden gedeeld. We gaan in gesprek met de aanbieder om ervoor te zorgen dat ook zij veilig met jouw gegevens omgaan.

Lees hieronder meer over onze beveiliging.
Shield iconshield icon in white

Privacy en Qii.

Verantwoordelijkheid

chevron to open more information

Qii is verwerkingsverantwoordelijke voor de opslag van jouw gegevens in je digitale kluis. Wanneer je gegevens deelt met een organisatie verandert de verantwoordelijkheid. De organisatie waarmee je deelt is dan verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Qii is dan verwerker voor die organisatie en deelt jouw gegevens zoals de organisatie ze nodig heeft. Wij houden natuurlijk wel in de gaten of die organisatie netjes met de gegevens omgaat!

Grondslagen

chevron to open more information

Een organisatie mag jouw gegevens alleen verwerken met een goede reden. In de AVG wordt die reden de grondslag genoemd. Als je de MyQii app gebruikt zijn er verschillende grondslagen van toepassing. Je geeft toestemming voor het opslaan van gegevens in MyQii. Deze toestemming is de grondslag die Qii heeft voor de verwerking. Wanneer je gegevens deelt met een aanbieder wordt Qii de verwerker voor de aanbieder. Het delen van gegevens gebeurt onder de grondslag van de aanbieder. Meestal is dat de contractuele overeenkomst die je aan wil gaan.

Recht om vergeten te worden

chevron to open more information

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt heb je meerdere rechten. MyQii is met name gebouwd om te helpen bij jouw recht om vergeten te worden. Al je gegevens en je account wissen kan gemakkelijk in de MyQii app. Natuurlijk kan je ook gebruik maken van andere rechten. Lees daarvoor meer in onze privacyverklaring.

Wie kan mijn gegevens zien

chevron to open more information

Wanneer je gegevens deelt met een aanbieder geef je hen het recht om bepaalde gegevens over jou in te zien. Bij Qii zelf kijken alleen bevoegde medewerkers naar jouw gegevens om je te helpen als je bijvoorbeeld een vraag hebt. Je kan ook samen met andere personen gegevens delen, bijvoorbeeld in een groep of huishouden. In MyQii kan je wel zien met wie je samen gegevens deelt. Maar, de gegevens van anderen in de groep kan je niet inzien. Zo blijft ook jouw privacy binnen de groep bewaakt.  

Onze voorwaarden en verklaringen.

Veiligheid en Qii.

Alles veilig opgeslagen

chevron to open more information

Qii heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens op een veilige manier op te slaan. Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens beschermd blijven, worden deze maatregelen ook regelmatig getoetst en zo nodig aangepast.

Alles opgeslagen binnen Europa

chevron to open more information

Jouw gegevens in de MyQii kluis worden opgeslagen op servers binnen Nederland. Voor sommige services die Qii biedt naast de MyQii kluis kan het zijn dat er gekozen is voor een opslaglocatie buiten Nederland. Qii kiest dan altijd voor een server binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Zo kunnen we er zeker van zijn dat jouw gegevens goed beschermd zijn onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Alles veilig encrypted

chevron to open more information

Jouw gegevens in MyQii worden versleuteld opgeslagen en we maken gebruik van end-to-end encryptie. Dat wil zeggen dat de gegevens beveiligd zijn met een digitaal slot. Wanneer de gegevens verstuurd worden kunnen ze tussentijds niet gelezen worden. Als de gegevens aankomen op de juiste plek kan de ontvanger het slot er af halen en de gegevens bekijken. Maar, als ze tussendoor worden onderschept blijven ze goed op slot. Hierdoor staan jouw gegevens veilig in jouw digitale kluis en kunnen ze veilig gedeeld worden met een organisatie.

ISO 27001

chevron to open more information

Wij doen er alles aan om jouw gegevens goed te beschermen. Qii is ISO27001 gecertificeerd. Dit is een internationale, wereldwijd erkende, norm op het gebied van informatiebeveiliging.

Nieuws.

Offline servicedesk in een onlinewereld

May 2, 2023

Bij Qii geloven wij dat persoonlijk contact de sleutel is tot het bieden van goede service en daarom zijn wij telefonisch bereikbaar voor zowel consumenten als zakelijke klanten lees hier meer over onze servicedesk.

Samenwerking Qii en zkr.

April 18, 2023

Qii en zkr. zijn verheugd om hun strategische samenwerking aan te kondigen!

De impact van MyQii op digitale gegevensuitwisseling

March 28, 2023

Dagelijks werkt Qii aan het verbeteren van het digitaal delen van persoonsgegevens tussen consumenten en organisaties. Met de MyQii app deel je als consument binnen tien minuten op een veilige manier persoonsgegevens met diverse instanties om bijvoorbeeld een hypotheek, persoonlijke lening of een huurcontract af te sluiten. In dit artikel wordt de impact van MyQii op digitale gegevensuitwisseling uitgelegd.

Betrouwbaarheid van inkomensgegevens

March 16, 2023

Om in aanmerking te komen voor een woning moeten inkomensgegevens gecontroleerd worden, lees hier meer over hoe de nieuwe dienstverlening van Qii hier mee omgaat.

Qii verwelkomt regio Drechtsteden

February 8, 2023

Qii verwelkomt regio Drechtsteden

Hoe veilig is een digitale kluis?

January 13, 2023

Lees hier voor meer informatie over een digitale kluis