Algemene MyQii app voorwaarden.

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die wij, Qii BV, jou leveren. Door onze dienst te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord.

Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast in december 2022.

Definities

  1. Algemene voorwaarden – deze algemene voorwaarden;
  2. Betrokkene – een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 AVG;
  3. Klant  – woningzoekenden en bewoners;
  4. Dienst  – alle werkzaamheden die voorwerp zijn van een overeenkomst of (andere) rechtsverhouding tussen Qii en Klant, alsmede alle daarbij vervaardigde materialen en resultaten die aan Klant daarbij worden geleverd;
  5. Qii  – de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Qii B.V. en alle overige Nederlandse deelnemingen, waarin Qii B.V. direct of indirect een meerderheidsbelang, c.q. zeggenschap heeft of het management voert;
  6. Intellectuele eigendomsrecht  – alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en rechten op know how en eenlijnsprestaties;
  7. Ontvanger  – derden/makelaar/verhuurder/woningeigenaar met woningaanbod;
  8. Overeenkomst  – de afspraken tussen Qii en Klant op grond waarvan Qii diensten aan Klant levert.

Dienst
Met onze dienst kan je een MyQii account aanmaken welke als doel heeft om zelf je gegevens verzamelen in een veilige omgeving en te kunnen delen met derden en daarmee in aanmerking te komen voor de dienst van de organisatie. De gegevens die we verwerken houden we voor jou beschikbaar, zodat je deze kunt gebruiken wanneer je opnieuw gegevens wil delen.

Aanmaken MyQii account
Als je een MyQii account aanmaakt ben je verplicht om een e-mailadres en telefoonnummer op te geven. Wij gebruiken deze om je te identificeren tijdens het inloggen en voor het versturen van verschillende soorten e-mails naar en vanuit jou. Wees voorzichtig met je persoonlijke gegevens en geef deze nooit aan derden. Als je vermoedt dat er inbreuk is gemaakt, laat het ons weten via support@qii.nl

Uitschrijven
Jij bepaalt zelf wanneer je jouw gegevens niet meer wilt delen met een Ontvanger. Het niet meer delen van je gegevens is niet mogelijk wanneer er een overeenkomst tot stand is gekomen met de Ontvanger. In dat geval is de Ontvanger gerechtigd om een (deel van) je gegevens op te slaan en te bewaren. Wil je dat een Ontvanger jouw gegevens niet meer in kan zien, neem dan contact op met de Help & service van Qii door te mailen naarsupport@qii.nl .

Juistheid van gegevens
Je bent als gebruiker van een Qii dienst zelf verantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens die je ophaalt bij een bron, opslaat of deelt met een organisatie.

Gebondenheid aan (rechts)handelingen
Als je een (rechts)handelingen verricht via Qii ben je hieraan gebonden. (Rechts)handelingen zijn bijvoorbeeld het delen van gegevens met Ontvanger of andere partijen. Je bent ook gebonden aan alle (rechts)handelingen die door een ander via de Qii app, met een jouw toestel, namens jou zijn verricht.

Blokkering van onze diensten
Wij mogen het gebruik van onze diensten blokkeren op het moment dat wij dit nodig vinden. Wij vinden dit onder andere nodig op het moment dat wij een vermoeden hebben van een beveiligingslek, frauduleuze handelingen of een technisch probleem.

Privacy
Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In onze privacyverklaring lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met support@qii.nl.

Aansprakelijkheid
Het gebruik van onze dienst is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van onze dienst is door Intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren. De dienst is enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Klachtenregeling en geschillen
Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar en we reageren snel. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.