Privacyverklaring.

Wil jij precies weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt? Hieronder leggen wij dat allemaal uit. Als je vragen hebt, laat het ons dan weten. We proberen ze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2022.

Introductie

Wij ontwikkelen Qii speciaal om jouw privacy te beschermen wanneer je gegevens deelt. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de informatie die je aan ons beschikbaar stelt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wie is Qii en wat doen wij?

Qii is een online dienst die speciaal is ontwikkeld voor de gebruiker die eenvoudig gegevens wilt delen met een organisatie. In een veilige online omgeving verzamel je jouw persoonsgegevens en deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienst of het product dat je wilt afnemen. Qii zorgt er voor dat jij weer in de regie bent over jouw eigen gegevens!

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij Qii worden verschillende soorten persoonsgegevens verwerkt, maar wat zijn persoonsgegevens eigenlijk en wat wordt bedoeld met verwerken?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als persoon. Denk hierbij aan jouw naam of jouw adresgegevens.
Verwerken
is een heel breed begrip, waarbij je kunt denken aan: opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, etc. Kortom, alle handelingen die je kunt uitvoeren met jouw persoonsgegevens.
Lees hieronder meer over welke persoonsgegevens van jou door Qii worden verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Qii is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die opgeslagen zijn in jouw digitale kluis en de naleving van haar privacy beleid. Qii is een handelsnaam van Qii B.V, kantoorhoudende te Arnhem, aan de Eusebiusbuitensingel 6. Bij de Kamer van Koophandel kun je ons vinden onder nummer 63809842.

Voor gegevens die je gedeeld hebt met de aanbieder, is de aanbieder verantwoordelijk. De aanbieder is de eigenaar die een woning, goed of dienst aanbiedt en de persoon of rechtspersoon die door de eigenaar rechtsgeldig gemachtigd is tot het aanbieden van een woning/goed.

Heb je vragen over privacy? Die kun je stellen via privacyqii@qii.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming leest ook mee. Die heeft als taak ervoor te zorgen dat jouw privacy goed beschermd wordt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Qii?

Op vijf momenten worden persoonsgegevens verwerkt door ons:

  1. Wanneer je een MyQii aanmaakt (en opslaat in jouw digitale kluis)
  2. Wanneer je jouw MyQii deelt met aanbieders
  3. Bijhouden van handelingen op het platform
  4. Indien je contact opneemt met onze help & service
  5. Bij het uitvoeren van analyses

Hieronder wordt voor ieder moment beschreven welke persoonsgegevens door ons verwerkt worden.

1. MyQii aanmaken (en opslaan in jouw digitale kluis)
Wanneer je een MyQii aanmaakt bevat deze een set aan persoonsgegevens die je kan delen met een aanbieder. Een MyQii bevat de volgende persoonsgegevens: 

Identiteitsgegevens:
Dit zijn gegevens zoals jouw naam, geboortedatum en bijvoorbeeld hoeveel kinderen je hebt. Deze gegevens worden verzameld door in te loggen bij MijnOverheid. 

Adresgegevens:
Dit zijn gegevens over jouw huidige adres, maar ook jouw adressen die geregistreerd staan bij het kadaster. Deze gegevens worden verzameld door in te loggen bij MijnOverheid. 

Contactgegevens:
E-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn soms nodig om op een veilige wijze in jouw MyQii te kunnen inloggen. 

Inkomensgegevens:
De inkomensgegevens in jouw MyQii bestaan voornamelijk uit maandinkomens die je ophaalt bij Mijn UWV. Daarnaast worden jaarinkomens verkregen door in te loggen bij MijnBelastingdienst.

2. MyQii delen met aanbieders
Nadat je een MyQii hebt aangemaakt, kan je deze ook delen met een aanbieder van wie je een dienst of product zou willen afnemen. Als je deze deelt met een aanbieder, dan bevestig je dat zij jouw persoonsgegevens uit jouw kluis bij MyQii in mogen zien.
De aanbieder kan na het inzien van jouw gegevens er nog voor kiezen om een consumentenonderzoek bij je uit te voeren indien hier een gerechtvaardigd belang voor is. Verderop in deze privacyverklaring lees je meer over wat dit is en welke informatie het bevat.

3. Bijhouden van handelingen op het platform
Wanneer je gebruik maakt van een dienst van Qii houden wij bij welke handelingen je als gebruiker uitvoert. Dit bijhouden wordt logging genoemd en is noodzakelijk om in het geval van misbruik of softwareproblemen (bugs) nader onderzoek te kunnen doen.

4. Contact met Help & Service
Je kan op verschillende wijze contact met ons zoeken.  

Contactformulier:
Eén van die wijze is middels een contactformulier via onze website. De contactformulieren worden door ons verwerkt in het programma Salesforce. Op dit contactformulier moet je, naast jouw bericht, je naam en e-mailadres invullen, zodat Qii contact met je kan opnemen om je vraag te beantwoorden. Zorg ervoor dat je geen gevoelige informatie in het bericht zet.

Telefoon:
Een andere wijze om ons te benaderen is door te bellen naar onze Help & Service. Heb je jouw nummerherkenning aan staan, dan slaan we jouw telefoonnummer tijdelijk op. De gesprekken worden niet door ons opgenomen.

Klacht:
Je kan ook contact opnemen om een klacht in te dienen. Bij een klacht die door ons ontvangen wordt, direct of indirect (via bijvoorbeeld een klachtenwebsite), gebruiken wij de bijgevoegde persoonsgegevens om de klacht te behandelen. Zodra de klacht eenmaal  behandeld is, verwijderen wij de persoonsgegevens die terug kunnen leiden naar jou als persoon. De inhoud van de klacht wordt door ons bewaard voor verdere analyse en ter verbetering van onze diensten.

5. Analyses
Om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening steeds beter wordt voor jou als gebruiker, worden analyses door ons uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop een Qii gebruikt wordt of de manier waarop je een MyQii account aanmaakt. Dit gebeurt uiteraard op een veilige manier, zonder dat we jouw persoonsgegevens gebruiken. De analyses voeren we uit op persoonsgegevens die gepseudonimiseerd zijn. Dat betekent dat de gegevens niet direct terug te herleiden zijn naar jou als persoon.

Waarom verwerkt Qii persoonsgegevens?

1. MyQii aanmaken (en opslaan in jouw digitale kluis)
De dienstverlening van Qii is ervoor zorgen dat jij op een makkelijke en veilige manier jouw persoonsgegevens kan verzamelen. Op het moment dat je een MyQii aanmaakt, slaan wij de gegevens (met jouw toestemming) voor jou op in jouw persoonlijke digitale kluis. Zo maken we het voor jou makkelijker om deze gegevens te delen met een aanbieder wanneer het jou uitkomt. Bijvoorbeeld, wanneer een woning aangeboden wordt waarop je snel wilt reageren.

2. MyQii delen met aanbieders
Als je jouw gegevens deelt met een aanbieder, moeten zij goed kunnen beoordelen of jij geschikt bent voor hetgeen zij aanbieden, voordat ze een overeenkomst met jou aan kunnen gaan. Dit kunnen zij alleen beoordelen als ze de juiste gegevens van jou hebben. Met MyQii zorg je ervoor dat je je gegevens deelt, hierbij deel je alleen wat noodzakelijk is voor die aanbieder. Vanaf dat moment is de aanbieder verantwoordelijk voor jouw gegevens.

3. Bijhouden van handelingen (loggen) op het platform
Qii heeft een gerechtvaardigd belang om loggevens rondom het gebruik bij te houden. Voor jouw online veiligheid is het belangrijk om een platform zoals Qii continu veilig te houden en te blijven verbeteren. Met gedetailleerde logging van handelingen die uitgevoerd worden door gebruikers, is Qii in staat om nauwkeurig te bewaken of er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden. Als gevolg kan Qii direct maatregelen nemen. De loggegevens worden veilig opgeslagen en alleen bekeken wanneer Qii een vermoede heeft van problemen in het systeem.

4. Contact met Help & Service
Als je contact opneemt met de Help & Service, geef je toestemming jouw (persoons)gegevens op te slaan, zodat Qii jouw vraag kan beantwoorden.
Heb je een klacht bij een onafhankelijk instantie of platform ingediend (zoals klachten kompas) dan wil Qii jouw klanttevredenheid hoog houden en je helpen bij de klacht. Qii heeft een gerechtvaardigd belang om deze klachten in behandeling te nemen. Daarvoor willen we weten of ons product goed werkt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo kan Qii ervoor zorgen dat het product goed aansluit bij jouw wens als gebruiker. Voor het afhandelen van deze klachten wordt alleen de inhoud van de klacht gebruikt. De overige persoonsgegevens die bij de klacht vermeld staan worden niet opgeslagen.

5. Analyses
De analyses die worden uitgevoerd, dragen bij aan de ontwikkeling van het product. Qii wil namelijk een zo goed mogelijk product voor jou maken. Qii heeft een gerechtvaardigd belang om haar product te verbeteren. Daarvoor moeten we wel weten waar het product verbeterd moet worden. Hierbij zijn analyses een noodzakelijk onderdeel. Qii gebruikt hierbij niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de rapportages. De wel aanwezige data wordt vervolgens gepseudonimseerd en is daarmee niet zomaar herleidbaar naar jou als persoon.

Wie kan jouw persoonsgegevens inzien?

1. MyQii aanmaken en opslaan in jouw digitale kluis
Er zijn twee wijzen waarop je een MyQii account kan aanmaken:

Met DigiD
Als je jouw MyQii aanmaakt met behulp van DigiD ziet niemand jouw gegevens in als je geen toestemming hebt gegeven om ze op te slaan.

Zonder DigiD, middels documenten
Op het moment je MyQii afrondt zonder het gebruik van DigiD, maar door middel van uploaden van documenten, geef je toestemming aan onze partner EDR Credit Services om deze gegevens in te zien. Zij controleren de documenten en gaan deze gegevens in jouw MyQii vullen.

2. MyQii delen met aanbieders
Als jij jouw MyQii met een aanbieder wilt delen, dan kunnen zij jouw gegevens inzien zoals die op dat moment bekend zijn. Je deelt jouw MyQii als compleet huishouden, dus ook de MyQii’s van de andere aanwezige personen in het huishouden.

3. Bijhouden van handelingen op het platform
De bijgehouden handelingen wordt vooral bekeken op data niveau door een beperkt aantal personen. Alleen wanneer het noodzakelijk is voor verdere analyse, wordt naar de inhoudelijke informatie gekeken.

4. Contact met Help & Service
De Help & Service van Qii ziet alleen jouw MyQii account in op het moment dit noodzakelijk is in jouw belang, bijvoorbeeld bij vragen. Wanneer dit het geval is zal de Help & Service altijd op een gepaste en veilige manier met jouw gegevens omgaan.

5. Analyses
De medewerkers van Qii zien de gegevens voor analyse. De gegevens die worden gebruikt voor analyse zijn gepseudonimiseerd. Dat betekent dat de gegevens niet direct terug te herleiden zijn naar jou als persoon.

Kan je gegevens wijzigen of aanvullen in MyQii?

Na het aanmaken van jouw MyQii kun je jouw gegevens op onderdelen beperkt aanvullen of wijzigen. Qii heeft geen invloed op de gegevens die aan jouw MyQii account zijn toegevoegd vanuit MijnOverheid, Belastingdienst of UWV.

Hoe lang blijven jouw gegegevens bewaard?

Er zijn verschillende momenten waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden. Hieronder per moment uitleg over hoe lang jouw persoonsgegevens door ons bewaard blijven.

1. MyQii aanmaken en opslaan in de kluis
Als je jouw MyQii account hebt aangemaakt, dan worden jouw gegevens opgeslagen in jouw digitale kluis. De gegevens blijven maximaal 3 maanden geldig en te gebruiken.
Na 3 maanden zijn jouw gegevens verouderd. Dit betekent dat je ze dan niet meer kan delen met een aanbieder, maar dat je eerst de gegevens moet updaten.
Na 6 maanden worden jouw persoonsgegevens vanzelf verwijderd, mits je ze niet gedeeld hebt met een aanbieder.

2. MyQii delen met aanbieders
Gegevens die je gedeeld hebt zijn standaard 3 maanden door de aanbieder in te zien. Sommige aanbieders hebben gekozen voor een andere termijn. Op het moment van toestemming geven staat er bij voor hoe lang je gegevens beschikbaar zijn. Na die tijd worden de rechten automatisch ingetrokken en heeft de aanbieder geen toegang meer tot de gegevens die je bij ons in de kluis hebt zitten.
Daarnaast kan je via de MyQii app de deelactie eerder stoppen. Zo bepaal je zelf hoe lang je jouw gegevens beschikbaar wilt stellen.

Gegevens bij de aanbieder
Alhoewel Qii streeft naar volledige regie over je eigen data, kan de aanbieder ervoor kiezen om jouw persoonsgegevens lokaal op te slaan. In het geval dat je tot een overeenkomst gekomen bent met de aanbieder, is de aanbieder zelfs wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens voor een langere periode op te slaan. Het kan dus zijn dat wanneer je jouw gedeelde gegevens intrekt, (een deel van) jouw gegevens nog opgeslagen staan bij een aanbieder. Voor vragen hierover kan je contact opnemen met de aanbieder.

Wanneer je vóór 1 oktober 2020 een Huurpaspoort (handelsnaam van Qii) of Qii hebt aangemaakt waarmee je tot een overeenkomst gekomen bent met een aanbieder (bijvoorbeeld een gesloten huurovereenkomst), worden jouw persoonsgegevens door Qii voor maximaal twee jaar bewaard.

3. Contact met help & service
Wanneer je contact hebt opgenomen met onze help & servic via het webformulier, dan worden jouw persoonsgegevens één jaar bewaard. Na dat jaar worden deze gegevens automatisch verwijderd. Als je belt naar onze help & service word je telefoonnummer twee jaar opgeslagen. De gesprekken zelf nemen we niet op.
In het geval van een ingediende klacht worden jouw persoonsgegevens na het behandelen van de klacht verwijderd. De inhoud van de klacht wordt door ons bewaard voor verdere analyse en ter verbetering van onze diensten.

4. Bijhouden van handelingen op het platform
Gegevens die gelogd zijn worden één jaar bewaard. Na dat jaar worden deze gegevens automatisch verwijderd.

5. Analyse
Alle gegevens van jou die door ons gebruikt worden voor analyse doeleinden, worden gepseudonimeerd (niet direct terug te herleiden naar jou als persoon) en maximaal twee jaar bewaard.

Wat is een consumentenonderzoek en wat gebeurt er met jouw gegevens?

Stel, je bent benieuwd naar de mogelijkheden van het huren van een huis. Kom je hier altijd voor in aanmerking? Niet altijd. Dit is namelijk afhankelijk van de kredietwaardigheid, ofwel jouw financiële gezondheid.

Waarom dat belangrijk is?
Ga eens bij jezelf na. Zou jij je geld uitlenen aan een onbekende? Of het nu een persoon of bedrijf is, een aanbieder moet erop vertrouwen dat hij zijn geld ontvangt voor hetgeen hij levert.
Als een aanbieder wil beoordelen of jij geschikt bent dan kan hij via Qii een krediet check (consumentenonderzoek) opvragen. Dit geeft de aanbieder meer inzicht in jouw financiële situatie. Hiermee krijgt een aanbieder meer zekerheid voor het verstrekken van het product of dienst.
Het consumentenonderzoek dat aanbieders kunnen afnemen via Qii, wordt uitgevoerd door Focum B.V.
Een consumentenonderzoek is niet alleen ter bescherming van een aanbieder, maar ook voor jou als financieel kwetsbare consument. Want de gevolgen van een woning huren met te hoge maandelijkse lasten, zijn niet fijn.

Welke controles worden er gedaan?
Het consumentenonderzoek bestaat uit een combinatie van verschillende onderdelen:

Een (kleur) score samengesteld uit een combinatie van gegevens over jou als persoon.
Algemene gegevens; Controle of je voorkomt in de database en je laatst bekende woonadres.
Of jouw opgegeven adres bekend staat als koop of huur?
Frauderisico;
Ben je ooit betrokken geweest bij bijvoorbeeld fraude in (online) bestelgedrag.
Zijn incassobureaus in de afgelopen periode op zoek geweest naar jou?
Of je een registratie hebt bij incassobureaus en/of gerechtsdeurwaarders.
De uitkomst van dit onderzoek heeft betrekking op jou als persoon of jouw woonadres.
Of je geregistreerd staat in het insolventieregister.
Deze bevat gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen.Of je geregistreerd staat in het curateleregister en dus onder curatele staat van de overheid.
Alle bedrijven waarbij je betrokken bent (geweest) als eerste bestuurder of eigenaar.

Deze onderdelen kunnen informatie over jou bevatten, mits er iets bekend is. Op de website van Focum kan je meer informatie vinden over Focum en het opvragen van gegevens.

Hoe kan ik mijn consumentenonderzoek inzien?
Wanneer je een vraag hebt over de informatie die Focum over jou levert aan de aanbieder, kun je inzage van je gegevens opvragen bij Focum. De makkelijkste manier om dat te doen is via het online inzageformulier. Deze kun je vinden op de website van Focum. Belangrijk is dat je hier dezelfde gegevens invult als die je gebruikt hebt voor het aanmaken van je MyQii account.
Je kan jouw verzoek ook indienen door het verzoek te mailen naar ‘inzage@focum.nl’. Zorg dat je in je mail alle gegevens zet die je ook moet vermelden op het formulier.
Beschik je niet over de mogelijkheid om online een verzoek in te dienen, dan kun je jouw verzoek ook naar onderstaand postadres versturen. Hierbij moeten ook een kopie van het identiteitsbewijs en de aanleiding van het inzageverzoek mee gestuurd worden. Let erop dat je belangrijke gegevens afschermt/zwart maakt zoals jouw BSN.

Focum
T.a.v. Afdeling Inzageverzoeken
Postbus 2178
3800 CD Amersfoort

Via een brief vanuit Focum krijg je vervolgens een reactie. Dit moet wettelijk binnen 30 dagen.

Gebruik(er)sonderzoek

Ons doel is om ons product goed aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruiker. De gebruiker ben jij! Wij voeren soms onderzoek uit om jouw wensen in kaart te brengen of te kijken of onze app naar wens is gemaakt. Dit doen we, bijvoorbeeld, door interviews met mensen die gebruik maken van Qii. Soms voeren we dit soort onderzoek zelf uit, soms vragen we een gespecialiseerd onderzoeksbureau. We kunnen je benaderen via jouw account in de app of via een bevestigingsmail die je bijvoorbeeld krijgt wanneer je je Qii onboardingsproces hebt afgerond. Wanneer we zo’n onderzoek uitvoeren zullen we je altijd apart informeren over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Qii testpanel 2021-2022
Qii leert graag van mensen die Qii gebruiken. Jij bent als gebruiker namelijk een deskundige. Hiervoor heeft Qii het testpanel opgezet. Als je je aanmeldt voor het testpanel sturen we je vragenlijsten. De antwoorden verwerken we in geanonimiseerde rapportages. Met de nieuwe inzichten kunnen wij Qii beter aan laten sluiten bij jouw wensen als gebruiker.

Verantwoordelijkheid:
Qii is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in het testpanel. Als je hier vragen over hebt kan je mailen naar privacyqii@qii.nl.
Tijdens het testen kunnen we je vragen om een account aan te maken bij een andere organisatie waarmee we samenwerken. In deze testronde werken we samen met Vidua. Als je een account aanmaakt bij Vidua is Vidua verantwoordelijke voor het werkveren van jouw gegevens. Qii heeft wel goede afspraken met Vidua gemaakt zodat er altijd netjes met jouw gegevens om wordt gegaan. Wil je meer weten over hoe Vidua omgaat met jouw persoonsgegevens, ga dan naar https://cleverbase.com/wp-content/uploads/2021/07/CB-PS-NL-Cleverbase-ID-privacy-statement_NL-1.pdf.

Persoonsgegevens:
Naam
E-mailadres
Jouw antwoorden op vragen tijdens de pilot.


Waarom verwerkt Qii hiervoor persoonsgegevens?
Onderzoeken wat jouw ervaring is met Qii en hoe jij naar mogelijke ontwikkelingen rondom Qii in de toekomst kijkt. Dit doet Qii natuurlijk alleen met jouw toestemming.

Hoe lang blijven jouw persoonsgegevens hiervoor bewaard?
Antwoorden die je geeft op vragen tijdens deze pilot slaan we maximaal 1 jaar op. We maken een rapport van ons onderzoek, daarvoor anonimiseren we de gegevens.

Waar worden jouw persoonsgegevens hiervoor bewaard?
Al jouw gegevens worden veilig en versleuteld opgeslagen binnen Nederland.

Afmelden voor de pilot?
Wil je je afmelden voor het testpanel? Stuur dan een mail naar support@qii.nl.

Wat gebeurt er met de documenten die je uploadt in MyQii?

Er zijn twee plekken in je MyQii account waar documenten kunnen staan.  

1. Documenten in jouw digitale kluis
Om diverse redenen kunnen documenten zijn toegevoegd aan jouw kluis.  

Inkomensverklaringen
De inkomensverklaringen van de Belastingdienst van de afgelopen 2 jaar worden automatisch opgehaald wanneer jij een MyQii account aanmaakt. Deze wordt voor jou opgeslagen in jouw kluis. Een aanbieder kan deze gegevens niet inzien, tenzij jij jouw gegevens gedeeld hebt en zij recht hebben om jouw inkomensverklaring in te zien.

Qii aanmaken zonder DigiD
Als je een Qii aanmaakt zonder DigiD, dan maak je deze aan met documenten. Deze documenten worden opgeslagen in jouw kluis. Een aanbieder kan deze niet inzien. Ook niet op het moment dat je jouw Qii deelt met een aanbieder.

2. Documenten gedeeld met aanbieders
Soms krijg je van een aanbieder het verzoek om extra documenten te uploaden. Wanneer je een document deelt met een aanbieder, dan kan alleen deze aanbieder de documenten inzien (niet downloaden).

Wat gebeurt er met de MyQii bankkoppeling?

Met de bankkoppeling kan je gegevens uit jouw eigen bankomgeving delen via MyQii. Dit gebeurt onder de Europese wet Payment Service Directive 2 (PSD2). Je haalt met deze koppeling gegevens op vanuit je bankrekening. De gegevens worden onderverdeeld en je stuurt alleen de transacties door die echt nodig zijn. Bijvoorbeeld: een aanbieder die wil weten hoeveel pensioen je ontvangt. Dan delen wij alleen de betalingen van je AOW of pensioenfonds.

Verantwoordelijkheid
Net als met alle gegevens die je via MyQii verwerkt is Qii verantwoordelijke voor het ophalen en opslaan van de gegevens in jouw digitale kluis. Daarnaast is er een andere organisatie de verantwoordelijke voor de bankkoppeling. Voor de bankkoppeling werkt Qii samen met Connectly. Connectly heeft een bankvergunning die hiervoor nodig is en en helpt bij de verbinding met jouw bank om de gegevens op te halen. Bittiq, een dochteronderneming van Conneclty onderverdeelt jouw gegevens als verwerker van Connectly. Kijk voor meer informatie over Connectly en Bittiq op https://www.bittiq.com/
Wanneer je gegevens hebt gedeeld met een organisatie wordt die organisatie verantwoordelijk voor de door jouw gedeelde gegevens.

Persoonsgegevens
De gegevens die opgehaald worden bij jouw bank zijn:

Tenaamstelling
IBAN
Saldo
Betalingen van de afgelopen 12 maanden.


Nadat je toestemming hebt gegeven verzamelt de bankkoppeling eenmalig alle transactie van de afgelopen 12 maanden. Deze worden onderverdeeld in salaris, uitkering, pensioen en aanvullend pensioen. Alle betalingen die niet hier onder vallen, worden direct door Qii verwijderd.

Waarom verwerkt Qii persoonsgegevens?
Sommige bedrijven waarmee je via MyQii gegevens kan delen vragen om je bankgegevens. Zie je deze stap tijdens het ophalen van jouw gegevens dan is dit nodig voor de deelactie. De gegevens worden eerst opgeslagen in je digitale kluis bij MyQii. Daarna kan je de gegevens delen met de aanbieder die de gegevens nodig heeft.

Hoe lang blijven jouw persoonsgegevens hiervoor bewaard?
Net als alle andere gegevens aanwezig in jouw persoonlijke kluis blijven bankgegevens 3 maanden bewaard, tenzij je ze eerder verwijdert. Bij Conneclty worden jouw gegevens 24 uur bewaard. Daarna worden ze verwijderd, zodat ook daar jouw gegevens niet onnodig lang bewaard blijven.

Waar worden jouw persoonsgegevens hiervoor bewaard?
De gegevens worden door Qii en Conneclty altijd opgeslagen op servers die binnen de Europese Unie staan.

Wat gebeurt er met de Qii verzegelingsdienst?

De Qii verzegelingsdienst is ontwikkeld om jouw privacy te beschermen wanneer je documenten deelt met een organisatie. Wanneer je gegevens deelt met een organisatie worden soms documenten van jou opgevraagd. Op die documenten staan allerlei, soms gevoelige, gegevens over jou of misschien zelfs andere mensen. Een organisatie mag nooit meer gegevens over jou verwerken dan dat ze echt nodig hebben. In dat geval haalt Qii voor jou de niet noodzakelijke gegevens van het document.
Wil je meer uitleg over hoe dit precies in zijn werk gaat? Kijk op qii.nl/verzegeling

Verantwoordelijkheid
Net als met alle gegevens die je via Qii verwerkt is Qii verantwoordelijke voor het ophalen en opslaan van de gegevens in jouw digitale kluis. Wanneer je gegevens hebt gedeeld met een organisatie wordt die organisatie verantwoordelijk voor de door jouw gedeelde documenten.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens staan op het originele document waar de persoonsgegevens vanaf gehaald moet worden en sommige persoonsgegevens staan ook op het nieuwe privacy vriendelijkere verzegelde document.

Waarom verwerkt Qii persoonsgegevens?
Het doel van deze dienst is het weghalen van overbodige informatie op documenten en deze te verzegelen om de echtheid van het document aan te kunnen tonen. Het verzegelen en opslaan in jouw digitale kluis doet Qii met jouw toestemming. Je kan deze toestemming natuurlijk altijd weer intrekken. Wanneer je de documenten deelt met een organisatie wordt die organisatie verantwoordelijk. De reden voor het opslaan kan verschillen per organisatie. Hiervoor kan je kijken in de privacyverklaring van de organisatie waarmee je de gegevens hebt gedeeld.

Andere organisaties
Het daadwerkelijke verzegelen van het document gebeurt door Cleverbase. Cleverbase is een zogenoemde Qualified Trusted Service Provider en is voor deze service een verwerker van Qii. Dat betekent dat ze aan strenge standaarden voldoen en Qii goede afspraken met ze heeft gemaakt over hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan. Wil je meer weten over Cleverbase? Kijk dan op cleverbase.com.

Hoe lang blijven jouw persoonsgegevens hiervoor bewaard?
Net als alle andere gegevens in jouw persoonlijke kluis blijven zowel het originele document van de Belastingdienst als het verzegelde privacy vriendelijke document 3 maanden bewaard, tenzij je het eerder verwijdert.
Wanneer je de documenten hebt gedeeld met een aanbieder bepaalt de aanbieder de bewaartermijn. Het originele document wordt één jaar bewaard. Het origineel moet bewaard blijven voor een auditor (iemand die de woningcorporatie controleert) om de echtheid van het verzegelde document vast te kunnen stellen. We zorgen ervoor dat alleen de auditor het originele document kan inzien. Zo blijven de gevoelige gegevens op het originele document toch zo goed mogelijk beschermd.

Waar worden jouw persoonsgegevens hiervoor bewaard?
De gegevens worden door Qii altijd opgeslagen op servers die binnen de Europeese Unie staan.

Kan je jouw MyQii account en daarmee al jouw gegevens verwijderen?

Wanneer je ervoor kiest om jouw gehele MyQii account te verwijderen, dan worden deze gegevens direct verwijderd uit onze actieve systemen. De deelacties met organisaties worden daarmee ook verwijderd. Jouw gegevens blijven nog maximaal 14 dagen opgeslagen in onze back-ups. Na 14 dagen zal jouw MyQii ook daaruit permanent verwijderd zijn. De gegevens opgeslagen ten behoeve voor controle doeleinden of analyse blijven bewaard volgens de hierboven beschreven termijnen. Alleen wanneer een aanbieder een overeenkomst met jou is aangegaan, zal hij een deel van jouw gegevens verplicht moeten bewaren. Wil je jouw MyQii verwijderen? Dat kan in de MyQii app onder het knopje ‘Account.’

Met welke andere partijen deelt Qii jouw gegevens?

Qii zal nooit zonder jouw toestemming de gegevens uit jouw kluis delen met anderen.  Er zijn wel bedrijven die ons helpen bij onze dienstverlening. Zo krijgen we hulp bij:

Het plaatsen van cookies op onze website.
Het veilig inloggen in jouw MyQii.
Aanvullingen op jouw MyQii.


1. Cookies op onze website
Qii plaatst specifieke cookies op de website om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking van de website.
Hiermee kunnen we de website en het platform zo gebruiksvriendelijk en interessant mogelijk maken voor jou. Wij verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden om individuele gebruikers te volgen.
Wil je meer weten over de gebruikte cookies? Via deze link kan je meer lezen over de cookies waar we gebruik van maken en wat ze doen.

2. Inloggen in je MyQii
Wanneer je wilt inloggen in je MyQii doe je dat met je e-mailadres en je telefoonnummer. Om het inloggen veiliger te maken, gebruiken we sms-verificatie, zodat niet iemand anders in jouw MyQii kan inloggen. Message Bird helpt Qii door het gebruik van jouw telefoonnummer bij het verzorgen van deze sms-verificatie.

3. Aanvullingen op jouw MyQii
EDR credit services
Wanneer je je MyQii afrondt zonder het gebruik van DigiD, maar door middel van het uploaden van documenten, helpt onze partner EDR Credits om deze gegevens om te zetten naar jouw digitale kluis. Zij controleren de documenten en gebruiken deze om de gegevens in jouw MyQii in te vullen.

Focum
Indien een aanbieder meer vertrouwen wilt hebben om te beoordelen of jij geschikt bent, dan gebruikt zij hiervoor de krediet check (consumentenonderzoek) van Focum B.V. Focum ontvangt vanuit Qii persoonsgegeven om deze check uit te kunnen voeren.

Wat gebeurt er met jouw gegevens als je vanaf onze website doorlinkt naar een website van derden?
Op de website van Qii kan je links vinden naar websites van andere organisaties. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van jouw gegevens op die websites. Wij raden je daarom altijd aan om de privacyverklaring van die websites te lezen.

Hoe beschermt Qii jouw persoonsgegevens?

Qii heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens op een veilige manier op te slaan. Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens beschermd blijven, worden deze maatregelen ook regelmatig getoetst en zo nodig aangepast. Enkele voorbeelden van onze maatregelen zijn:

Qii draait op servers in Nederland.
Logische toegangscontrole, gebruikmakend van een pincode of sms-verificatie.
Automatische logging van alle verwerkingen van persoonsgegevens.
Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging in onze serverscenters.
End-to-end encryptie (versleuteling) van persoonsgegevens;
Steekproefsgewijze controle op naleving van intern en extern beleid;
Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Sockets Layer (SSL) technologie;
Werken met beveiligde netwerken.

Qii is ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm schrijft voor hoe Qii procesmatig met het beveiligen van informatie om moet gaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie te waarborgen.

Wat zijn jouw rechten?

De AVG geeft jou meerdere rechten. Hieronder leggen wij uit hoe deze rechten ingericht zijn wanneer je gebruik maakt van Qii. Wanneer je een beroep wil doen op je rechten wordt jouw identiteit door ons gecontroleerd. Zo weten we zeker dat we met jou contact hebben. Om je identiteit te controleren worden bijvoorbeeld een aantal identificerende vragen gesteld.

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Door het inloggen in jouw MyQii account kun je zien welke persoonsgegevens van jou door ons worden verwerkt.

2. Recht op correctie en aanvulling
Gegevens die je zelf hebt ingevuld bij het aanmaken van je MyQii account kun je (laten) wijzigen. Wanneer de te wijzigen gegevens nodig zijn om in te kunnen loggen, zoals telefoonnummer of emailadres, kan gevraagd worden om aan te tonen dat de nieuwe gegevens ook daadwerkelijk van jou zijn.
Gegevens die je met Qii uit de overheidsbronnen ophaalt kunnen niet gewijzigd worden. Daarvoor moet je bijvoorbeeld naar het gemeentehuis of het UWV.

3. Recht op verwijdering
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die zijn opgeslagen in Qii te verwijderen.
In het geval dat je gegevens gedeeld hebt met aanbieders, kun je de aanbieder via jouw inlog direct de toegang ontzeggen tot de persoonsgegevens opgeslagen in jouw kluis. Het verwijderen van jouw MyQii account kan in de MyQii app.
Ben je een overeenkomst aangegaan met de aanbieder, dan heeft deze het recht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Recht van bezwaar
Het kan zijn dat je, vanwege jouw specifieke situatie, liever niet wilt dat jouw persoonsgegevens nog verder worden verwerkt. Wanneer dit het geval is kun je contact opnemen met Qii. Wij nemen jouw verzoek zo snel mogelijk in behandeling.
Wanneer je een beroep gedaan hebt op je recht van bezwaar, gaan wij gedurende het beroep op bezwaar jouw gegevens niet verder verwerken (beperking van verwerking).

5. Recht op beperking van verwerking
Wanneer je bezwaar hebt gemaakt op de verwerking van je gegevens stoppen wij tijdelijk met het verwerken.

6. Recht op dataportabiliteit
Wil je jouw gegevens die opgenomen zijn in jouw MyQii kluis overdragen aan een andere partij? Daarbij kunnen wij je helpen.

7. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Tot slot heb je, wanneer gebruikt gemaakt zou worden van geautomatiseerde besluitvorming, het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij Qii wordt echter geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Heb je hulp nodig of wil je graag extra informatie over het inroepen van uw rechten dan kunt u mailen naar privacyqii@qii.nl.

Melden klacht
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP. Klik dan hier.

Mag deze privacyverklaring zomaar gewijzigd worden?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd en je kan bovenaan de verklaring vinden wanneer deze voor het laatst is aangepast. Wanneer inhoudelijk belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd in de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, zullen we je daar eerst over informeren. Indien nodig vragen we ook om toestemming.
Qii behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je daarom om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.