Privacyverklaring.

Wil jij precies weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt? Hieronder leggen wij dat allemaal uit. Als je vragen hebt, laat het ons dan weten. We proberen ze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in maart 2024

Introductie

Wij ontwikkelen Qii speciaal om jouw privacy te beschermen wanneer je gegevens deelt. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de informatie die je aan ons beschikbaar stelt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wie is Qii en wat doen wij?

Qii is een online dienst die speciaal is ontwikkeld voor de gebruiker die eenvoudig gegevens wilt delen met een organisatie. In een veilige online omgeving verzamel je jouw persoonsgegevens en deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienst of het product dat je wilt afnemen. Qii zorgt er voor dat jij weer in de regie bent over jouw eigen gegevens!

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij Qii worden verschillende soorten persoonsgegevens verwerkt, maar wat zijn persoonsgegevens eigenlijk en wat wordt bedoeld met verwerken? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als persoon. Denk hierbij aan jouw naam of jouw adresgegevens. Verwerken is een heel breed begrip, waarbij je kunt denken aan: opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, etc. Kortom, alle handelingen die je kunt uitvoeren met jouw persoonsgegevens. Lees hieronder meer over welke persoonsgegevens van jou door Qii worden verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Qii is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die opgeslagen zijn in jouw digitale kluis en de naleving van haar privacy beleid. Qii is een handelsnaam van Qii B.V, kantoorhoudende te Arnhem, aan de Eusebiusbuitensingel 6. Bij de Kamer van Koophandel kun je ons vinden onder nummer 63809842.

Voor gegevens die je gedeeld hebt met de aanbieder, is de aanbieder verantwoordelijk. De aanbieder is degene die jou een product of dienst aanbiedt (bijvoorbeeld een huurwoning of een persoonlijke lening) en de persoon of rechtspersoon die door de eigenaar rechtsgeldig gemachtigd is tot het aanbieden van een woning/goed.

Heb je vragen over privacy? Die kun je stellen via privacyqii@qii.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming leest ook mee. Die heeft als taak ervoor te zorgen dat jouw privacy goed beschermd wordt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Qii?

Op vijf momenten worden persoonsgegevens verwerkt door ons:

  1. Wanneer je een MyQii aanmaakt (en opslaat in jouw digitale kluis)
  2. Wanneer je jouw MyQii deelt met aanbieders
  3. Bijhouden van handelingen op het platform
  4. Indien je contact opneemt met onze helpdesk
  5. Bij het uitvoeren van analyses

Hieronder wordt voor ieder moment beschreven welke persoonsgegevens door ons verwerkt worden.

1. MyQii aanmaken (en opslaan in jouw digitale kluis)
Wanneer je een MyQii aanmaakt bevat deze een set aan persoonsgegevens die je kan delen met een aanbieder. Een MyQii kan de volgende persoonsgegevens bevatten:

Identiteitsgegevens: Dit zijn gegevens zoals jouw naam, geboortedatum en bijvoorbeeld hoeveel kinderen je hebt. Deze gegevens worden verzameld door in te loggen bij MijnOverheid. 

Adresgegevens:
Dit zijn gegevens over jouw huidige adres, maar ook jouw adressen die geregistreerd staan bij het kadaster. Deze gegevens worden verzameld door in te loggen bij MijnOverheid. 

Contactgegevens:
E-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn soms nodig om op een veilige wijze in jouw MyQii te kunnen inloggen. 

Inkomensgegevens:
De inkomensgegevens in jouw MyQii bestaan voornamelijk uit maandinkomens die je ophaalt bij Mijn UWV. Daarnaast worden jaarinkomens verkregen door in te loggen bij MijnBelastingdienst.

Bankgegevens:
Tenaamstelling rekeninghouder, rekeningnummer en transactiegegevens van 12 maanden aangaande je inkomen (salaris, pensioen of uitkering), en betaalde lasten aangaande hypotheek en/of huur.

2. MyQii delen met aanbieders
Nadat je een MyQii hebt aangemaakt, kan je deze ook delen met een aanbieder van wie je een product of dienst zou willen afnemen. Als je deze deelt met een aanbieder, dan bevestig je dat zij jouw persoonsgegevens uit jouw kluis bij MyQii in mogen zien.

3. Bijhouden van handelingen op het platform
Wanneer je gebruik maakt van een dienst van Qii houden wij bij welke handelingen je als gebruiker uitvoert. Dit bijhouden wordt logging genoemd en is noodzakelijk om in het geval van misbruik of softwareproblemen (bugs) nader onderzoek te kunnen doen.

4. Contact met Helpdesk
Je kan op verschillende wijze contact met ons zoeken.

Chat:
Via ons een chat op de website. Deze chat wordt verwerkt via het programma Intercom. Wanneer je geholpen wordt via de chat door een medewerker, moet je, naast jouw bericht, je voornaam en e-mailadres invullen, zodat Qii snel en passend je vraag kan beantwoorden. Zorg ervoor dat je geen gevoelige informatie in het bericht zet.

Telefoon: Wil je toch persoonlijk geholpen worden maar is de chat echt niet jouw communicatiemiddel, dan kan je een terugbel verzoek maken. Onze medewerker belt je dan terug op een passend tijdstip om je te helpen met je vraag. Heb je jouw nummerherkenning aan staan, dan slaan we jouw telefoonnummer tijdelijk op. De gesprekken worden niet door ons opgenomen.

Klacht:
Je kan de chat ook gebruiken om om een klacht in te dienen. Bij een klacht die door ons ontvangen wordt, direct of indirect (via bijvoorbeeld een klachtenwebsite), gebruiken wij de bijgevoegde persoonsgegevens om de klacht te behandelen.

5. Analyses
Om onze dienstverlening te verbeteren voor jou als gebruiker, worden analyses door ons uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop een Qii gebruikt wordt of de manier waarop je een MyQii account aanmaakt. Dit gebeurt uiteraard op een veilige manier, zonder dat we jouw persoonsgegevens gebruiken. De analyses voeren we uit op persoonsgegevens die gepseudonimiseerd zijn. Dat betekent dat de gegevens niet direct terug te herleiden zijn naar jou als persoon.

Waarom verwerkt Qii persoonsgegevens?

1. MyQii aanmaken (en opslaan in jouw digitale kluis)
De dienstverlening van Qii is ervoor zorgen dat jij op een makkelijke en veilige manier jouw persoonsgegevens kan verzamelen. Op het moment dat je een MyQii aanmaakt, slaan wij de gegevens (met jouw toestemming) voor jou op in jouw persoonlijke digitale kluis. Zo maken we het voor jou makkelijker om deze gegevens te delen met een aanbieder wanneer het jou uitkomt. Bijvoorbeeld, wanneer een woning aangeboden wordt waarop je snel wilt reageren.

2. MyQii delen met aanbieders
Als je jouw gegevens deelt met een aanbieder, moeten zij goed kunnen beoordelen of jij geschikt bent voor hetgeen zij aanbieden, voordat ze een overeenkomst met jou aan kunnen gaan. Dit kunnen zij alleen beoordelen als ze de juiste gegevens van jou hebben. Met MyQii zorg je ervoor dat je je gegevens deelt, hierbij deel je alleen wat noodzakelijk is voor die aanbieder. Vanaf dat moment is de aanbieder verantwoordelijk voor jouw gegevens.

3. Bijhouden van handelingen (loggen) op het platform
Qii heeft een gerechtvaardigd belang om loggevens rondom het gebruik bij te houden. Voor jouw online veiligheid is het belangrijk om een platform zoals Qii continu veilig te houden en te blijven verbeteren. Met gedetailleerde logging van handelingen die uitgevoerd worden door gebruikers, is Qii in staat om nauwkeurig te bewaken of er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden. Als gevolg kan Qii direct maatregelen nemen. De loggegevens worden veilig opgeslagen en alleen bekeken wanneer Qii een vermoede heeft van problemen in het systeem.

4. Contact met de helpdesk
Als je contact opneemt met de helpdesk, geef je toestemming jouw (persoons)gegevens op te slaan, zodat Qii jouw vraag kan beantwoorden.

5. Analyses
De analyses die worden uitgevoerd, dragen bij aan de ontwikkeling en veiligheid van het product. Qii wil namelijk een zo goed mogelijk product voor jou maken. Qii heeft een gerechtvaardigd belang om haar product te verbeteren. Daarvoor moeten we wel weten waar het product verbeterd moet worden. Hierbij zijn analyses een noodzakelijk onderdeel. Qii gebruikt hierbij niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de rapportages. De wel aanwezige data wordt vervolgens gepseudonimseerd en is daarmee niet zomaar herleidbaar naar jou als persoon.

Wie kan jouw persoonsgegevens inzien?

1. MyQii aanmaken en opslaan in jouw digitale kluis
Als je jouw MyQii aanmaakt met behulp van DigiD ziet niemand jouw gegevens, als je geen toestemming hebt gegeven om ze op te slaan.
Indien je toestemming geeft om je gegevens op te slaan, dan kunnen de medewerkers van de helpdesk jou gegevens inzien maar dit gebeurt alleen indien dit noodzakelijk is in jouw belang, bijvoorbeeld om je vragen te beantwoorden.

2. MyQii delen met aanbieders
Als jij jouw MyQii met een aanbieder wilt delen, dan kunnen zij jouw gegevens inzien zoals die op dat moment bekend zijn. Je deelt jouw MyQii als compleet huishouden, dus ook de MyQii’s van de andere aanwezige personen in het huishouden.

3. Bijhouden van handelingen op het platform
De bijgehouden handelingen wordt vooral bekeken op data niveau door een beperkt aantal personen. Alleen wanneer het noodzakelijk is voor verdere analyse, wordt naar de inhoudelijke informatie gekeken.

4. Contact met de helpdesk
De helpdesk van Qii ziet alleen jouw MyQii account in op het moment dit noodzakelijk is in jouw belang, bijvoorbeeld om je vragen te beantwoorden. Wanneer dit het geval is zal de helpdesk altijd op een gepaste en veilige manier met jouw gegevens omgaan.

5. Analyses
De medewerkers van Qii zien de gegevens voor analyse. De gegevens die worden gebruikt voor analyse zijn gepseudonimiseerd. Dat betekent dat de gegevens niet direct terug te herleiden zijn naar jou als persoon.

Kan je gegevens wijzigen of aanvullen in MyQii?

Na het aanmaken van jouw MyQii kun je jouw gegevens op onderdelen beperkt aanvullen of wijzigen. Qii heeft geen invloed op de gegevens die aan jouw MyQii account zijn toegevoegd vanuit geverifieerde bronnen, zoals vanuit de overheid of bank.

Hoe lang blijven jouw gegevens bewaard?1. MyQii aanmaken en opslaan in de kluis
Als je jouw MyQii account hebt aangemaakt, dan worden jouw gegevens opgeslagen in jouw digitale kluis. De gegevens blijven standaard 3 maanden geldig en te gebruiken om te delen met aanbieders.

Na 3 maanden zijn jouw gegevens verouderd. Dit betekent dat je ze dan niet meer kan delen met een aanbieder, maar dat je eerst de gegevens moet updaten.

Na deze 3 maanden worden jouw persoonsgegevens vanzelf verwijderd, mits je ze niet gedeeld hebt met een aanbieder.

2. MyQii delen met aanbieders
Na het delen met aanbieders kunnen zij jouw gegevens inzien. De tijd dat aanbieders jouw gegevens kunnen inzien verschilt tussen de 1 en 12 maanden. Op het moment van toestemming geven staat er bij voor hoe lang je gegevens beschikbaar zijn. Na die tijd worden de rechten automatisch ingetrokken en heeft de aanbieder geen toegang meer tot de gegevens die je bij ons in de kluis hebt zitten. Daarnaast kan jij zelf, via de MyQii app, de deelactie eerder stoppen. Zo bepaal je zelf hoe lang je jouw gegevens beschikbaar wilt stellen.

Gegevens bij de aanbieder
Alhoewel Qii streeft naar volledige regie over je eigen data, kan de aanbieder ervoor kiezen om jouw persoonsgegevens lokaal op te slaan. In het geval dat je tot een overeenkomst gekomen bent met de aanbieder, is de aanbieder zelfs wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens voor een langere periode op te slaan. Het kan dus zijn dat wanneer je jouw gedeelde gegevens intrekt, (een deel van) jouw gegevens nog opgeslagen staan bij een aanbieder. Voor vragen hierover kan je contact opnemen met de aanbieder.

3. Contact met de helpdesk
Wanneer je contact hebt opgenomen met onze helpdesk via de chat, dan worden jouw persoonsgegevens één jaar na het laatste contact moment bewaard. Na dat jaar worden deze gegevens automatisch verwijderd.

Als je een terugbel afspraak maakt met onze klantenservice dan worden jouw persoonsgegevens ook één jaar na het laatste contact moment bewaard. Na dat jaar worden deze gegevens automatisch verwijderd.

In het geval van een ingediende klacht via Intercom worden jouw persoonsgegevens ook één jaar na het laatste contact moment bewaard. Na dat jaar worden deze gegevens automatisch verwijderd.

4. Bijhouden van handelingen op het platform
Gegevens die gelogd zijn worden één jaar bewaard. Na dat jaar worden deze gegevens automatisch verwijderd.

5. Analyse
Alle gegevens van jou die door ons gebruikt worden voor analyse doeleinden, worden gepseudonimeerd (niet direct terug te herleiden naar jou als persoon) en maximaal twee jaar bewaard.

Gebruik(er)sonderzoek

Ons doel is om ons product goed aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruiker. De gebruiker ben jij! Wij voeren soms onderzoek uit om jouw wensen in kaart te brengen of te kijken of onze app naar wens is gemaakt. Dit doen we, bijvoorbeeld, door interviews met mensen die gebruik maken van Qii. Soms voeren we een onderzoek zelf uit, soms vragen we een gespecialiseerd onderzoeksbureau. We kunnen je benaderen via jouw account in de app of via een bevestigingsmail die je bijvoorbeeld krijgt wanneer je je Qii onboardingsproces hebt afgerond. Wanneer we zo’n onderzoek uitvoeren informeren we je altijd over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat gebeurt er met de documenten die je uploadt in MyQii?

Er zijn twee plekken in je MyQii account waar documenten kunnen staan.

1. Documenten in jouw digitale kluis
Om diverse redenen kunnen documenten zijn toegevoegd aan jouw kluis.  

Inkomensverklaringen
De inkomensverklaringen van de Belastingdienst van de afgelopen 2 jaar worden automatisch opgehaald wanneer jij een MyQii account aanmaakt. Deze wordt voor jou opgeslagen in jouw kluis. Een aanbieder kan deze gegevens niet inzien, tenzij jij jouw gegevens gedeeld hebt en zij het recht hebben om jouw inkomensverklaring in te zien.

2. Documenten gedeeld met aanbieders
Soms krijg je van een aanbieder het verzoek om extra documenten te uploaden. Wanneer je een document deelt met een aanbieder kan alleen deze aanbieder de documenten inzien (niet downloaden).

Wat gebeurt er met de MyQii bankkoppeling?

Met de bankkoppeling kan je gegevens uit jouw eigen bankomgeving delen via MyQii. Dit gebeurt onder de Europese wet Payment Service Directive 2 (PSD2). Je haalt met deze koppeling gegevens op vanuit je bankrekening. De gegevens worden onderverdeeld in categorieën zoals inkomen, pensioen of uitkering. Je stuurt alleen de transacties door die echt nodig zijn. Bijvoorbeeld: een organisatie die wil weten hoeveel pensioen je ontvangt. Dan delen wij alleen de betalingen ten aanzien van je inkomen uit pensioen.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens
Net als met alle gegevens die je via MyQii verwerkt helpt Qii jou met het ophalen en opslaan van de bankgegevens in jouw digitale kluis. Voor de bankkoppeling werkt Qii samen met Beyond (onderdeel van Yellowtail Conclusion) en Tink. Beyond en Tink zijn verantwoordelijk voor de bankkoppeling. Tink heeft de bankvergunning en helpt bij de verbinding met jouw bank om de gegevens op te halen. Beyond deelt jouw gegevens vervolgens onder in verschillende groepen (categoriën). Zij doen dit als verwerker van Tink. 

Afhankelijk van jouw bank geef je bij de bankkoppeling toestemming om tot maximaal 180 dagen je gegevens beschikbaar te stellen aan Tink en de bank. Dit is een standaard toestemming die gebruikt kan worden om je bijvoorbeeld te helpen bij het  bewaken van jouw uitgaven. Qii en haar partners Byond en Tink maken hier geen gebruik van. Wil je jouw toestemming toch intrekken, dit  kan je doen via Tink of jouw eigen bank. 

Kijk voor meer informatie over Tink op  https://tink.com.  

Wanneer je gegevens hebt gedeeld met een organisatie wordt die organisatie verantwoordelijk voor de door jouw gedeelde gegevens.

Persoonsgegevens
De gegevens die opgehaald worden bij jouw bank zijn:

- Tenaamstelling
- IBAN
- Saldo
- Transacties over de afgelopen 12 maanden.

Nadat je toestemming hebt gegeven verzamelt de bankkoppeling eenmalig alle transacties van de afgelopen 12 maanden. Deze worden onderverdeeld in verschillende categorieën. We halen uiteindelijk de categorieën op die opgevraagd zijn door de organisatie. Alle transacties die niet onder de benodigde categorieën vallen, worden direct verwijderd.

Waarom verwerkt Qii persoonsgegevens?
Sommige aanbieders waarmee je via MyQii gegevens kan delen vragen om je bankgegevens. Zie je deze stap tijdens het ophalen van jouw gegevens dan heeft de aanbieder deze nodig voor de deelactie. De gegevens worden eerst opgeslagen in je digitale kluis bij MyQii. Daarna kan je de gegevens delen met de aanbieder die de gegevens nodig heeft.

Hoe lang blijven jouw persoonsgegevens hiervoor bewaard?
Bankgegevens wordt op dezelfde wijze bewaard als alle andere gegevens aanwezig in jouw persoonlijke kluis, tenzij je ze eerder verwijdert. YCB bewaart jouw gegevens maximaal 12 maanden. Daarna worden ze verwijderd, zodat ook daar jouw gegevens niet onnodig lang bewaard blijven.

Waar worden jouw persoonsgegevens hiervoor bewaard?
De gegevens worden door Qii en YCB altijd opgeslagen op servers die binnen de Europese Unie staan.

Wat gebeurt er met de Qii verzegelingsdienst?

De Qii verzegelingsdienst is ontwikkeld om jouw privacy te beschermen wanneer je documenten deelt met een organisatie. Wanneer je gegevens deelt met een organisatie worden soms documenten van jou opgevraagd. Op die documenten kunnen gevoelige gegevens over jou of misschien zelfs andere mensen bevatten. Een organisatie mag nooit meer gegevens over jou verwerken dan dat ze echt nodig hebben. Is dit het geval, dan haalt Qii voor jou de niet noodzakelijke gegevens van het document.

Wil je meer uitleg over hoe dit precies in zijn werk gaat? Kijk op https://www.qii.nl/artikelen/sealing-service

Verantwoordelijkheid
Net als met alle gegevens die je via Qii verwerkt is Qii verantwoordelijk voor het ophalen en opslaan van de gegevens in jouw digitale kluis. Wanneer je gegevens hebt gedeeld met een organisatie wordt die organisatie verantwoordelijk voor de door jouw gedeelde documenten.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens staan ophet originele document waar de persoonsgegevens vanaf gehaald moet worden. Enkele persoonsgegevens staan ook op het nieuwe privacy vriendelijkere verzegelde document.

Waarom verwerkt Qii persoonsgegevens?
Het doel van deze dienst is het weghalen van overbodige informatie op documenten en deze te verzegelen om de echtheid van het document aan te kunnen tonen. Het verzegelen en opslaan in jouw digitale kluis doet Qii met jouw toestemming. Je kan deze toestemming natuurlijk altijd weer intrekken. Wanneer je de documenten deelt met een organisatie wordt die organisatie verantwoordelijk. De reden voor het opslaan kan verschillen per organisatie. Hiervoor kan je kijken in de privacyverklaring van de organisatie waarmee je de gegevens hebt gedeeld.

Andere organisaties
Het daadwerkelijke verzegelen van het document gebeurt door Cleverbase. Cleverbase is een zogenoemde Qualified Trusted Service Provider en is voor deze service een verwerker van Qii. Dat betekent dat ze aan strenge standaarden voldoen en Qii goede afspraken met ze heeft gemaakt over hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan. Wil je meer weten over Cleverbase? Kijk dan op cleverbase.com

Hoe lang blijven jouw persoonsgegevens hiervoor bewaard?
Net als alle andere gegevens in jouw persoonlijke kluis blijven zowel het originele document van de Belastingdienst als het verzegelde privacy vriendelijke document 3 maanden bewaard, tenzij je het eerder verwijdert. Wanneer je de documenten hebt gedeeld met een aanbieder bepaalt de aanbieder de bewaartermijn. Het originele document wordt één jaar bewaard. Het origineel moet bewaard blijven voor een auditor (iemand die de woningcorporatie controleert) om de echtheid van het verzegelde document vast te kunnen stellen. We zorgen ervoor dat alleen de auditor het originele document kan inzien. Zo blijven de gevoelige gegevens op het originele document toch zo goed mogelijk beschermd.

Waar worden jouw persoonsgegevens hiervoor bewaard?
De gegevens worden door Qii altijd opgeslagen op servers die binnen de Europeese Unie staan.

Kan je jouw MyQii account en daarmee al jouw gegevens verwijderen?

Wanneer je ervoor kiest om jouw gehele MyQii account te verwijderen, dan worden deze gegevens direct verwijderd uit onze actieve systemen. De deelacties met organisaties worden daarmee ook verwijderd. Jouw gegevens blijven nog maximaal 14 dagen opgeslagen in onze back-ups. Na 14 dagen zal jouw MyQii ook daaruit permanent verwijderd zijn. De gegevens opgeslagen ten behoeve voor controle doeleinden of analyse blijven bewaard volgens de hierboven beschreven termijnen.

Gegevens uit MyQii gedeeld met aanbieder
Sommige aanbieders slaan jouw gegevens direct op in hun eigen systeem. Verwijder je jouw gegevens bij Qii, dan kunnen jouw gegevens mogelijk nog bij hun in de systemen staan. Is een aanbieder een overeenkomst met jou aangegaan, zal hij een deel van jouw gegevens verplicht moeten bewaren.  

Wil je jouw MyQii verwijderen? Dat kan in de MyQii app onder het knopje ‘Account.’

Met welke andere partijen deelt Qii jouw gegevens?

Qii zal nooit zonder jouw toestemming de gegevens uit jouw kluis delen met anderen. Er zijn wel bedrijven die ons helpen bij onze dienstverlening. Zo krijgen we hulp bij:  

- Het plaatsen van cookies op onze website.
- Het veilig inloggen in jouw MyQii.

1. Cookies op onze website
Qii plaatst specifieke cookies op de website om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking van de website.
Hiermee kunnen we de website en het platform zo gebruiksvriendelijk en interessant mogelijk maken voor jou. Wij verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden om individuele gebruikers te volgen. Voor onze chatfunctionaliteit die geleverd wordt door Intercom worden functionele cookies geplaatst zodat je we je zo goed mogelijk kunnen helpen bij al jouw vragen.  Wil je meer weten over de gebruikte cookies? Via deze link kan je meer lezen over de cookies waar we gebruik van maken en wat ze doen

2. Inloggen in je MyQii
Wanneer je wilt inloggen in je MyQii doe je dat met je e-mailadres en je telefoonnummer. Om het inloggen veiliger te maken, gebruiken we sms-verificatie, zodat niet iemand anders in jouw MyQii kan inloggen. Message Bird helpt Qii door het gebruik van jouw telefoonnummer bij het verzorgen van deze sms-verificatie.

Wat gebeurt er met jouw gegevens als je vanaf onze website doorlinkt naar een website van derden?
Op de website van Qii kan je links vinden naar websites van andere organisaties. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van jouw gegevens op die websites. Wij raden je daarom altijd aan om de privacyverklaring van die websites te lezen.

Hoe beschermt Qii jouw persoonsgegevens?

Qii heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens op een veilige manier op te slaan. Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens beschermd blijven, worden deze maatregelen ook regelmatig getoetst en zo nodig aangepast. Enkele voorbeelden van onze maatregelen zijn:

- Qii draait op servers in Nederland.
- Logische toegangscontrole, gebruikmakend van een pincode of sms-verificatie.
- Automatische logging van alle verwerkingen van persoonsgegevens.
- Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging in onze serverscenters.
- End-to-end encryptie (versleuteling) van persoonsgegevens;
- Steekproefsgewijze controle op naleving van intern en extern beleid;
- Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Sockets Layer (SSL) technologie;
- Werken met beveiligde netwerken.  

Qii is ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm schrijft voor hoe Qii procesmatig met het beveiligen van informatie om moet gaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie te waarborgen.

Wat zijn jouw rechten?

De AVG geeft jou meerdere rechten. Hieronder leggen wij uit hoe deze rechten ingericht zijn wanneer je gebruik maakt van Qii. Wanneer je een beroep wil doen op je rechten wordt jouw identiteit door ons gecontroleerd. Zo weten we zeker dat we met jou contact hebben. Om je identiteit te controleren worden bijvoorbeeld een aantal identificerende vragen gesteld.

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Door het inloggen in jouw MyQii account kun je zien welke persoonsgegevens van jou door ons worden verwerkt.

2. Recht op correctie en aanvulling
Gegevens die je zelf hebt ingevuld bij het aanmaken van je MyQii account kun je laten wijzigen doormiddel van het indienen van een wijzigingsverzoek via de chat. Wanneer de te wijzigen gegevens nodig zijn om in te kunnen loggen, zoals telefoonnummer of emailadres, kan gevraagd worden om aan te tonen dat de nieuwe gegevens ook daadwerkelijk van jou zijn. Gegevens die je met Qii uit de overheidsbronnen ophaalt kunnen niet door ons gewijzigd worden. Daarvoor moet je bijvoorbeeld naar het gemeentehuis of het UWV.

3. Recht op verwijdering
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die zijn opgeslagen in Qii te verwijderen. In het geval dat je gegevens gedeeld hebt met aanbieders, kun je de aanbieder via jouw inlog direct de toegang ontzeggen tot de persoonsgegevens opgeslagen in jouw kluis. Het verwijderen van jouw MyQii account kan in de MyQii app. Ben je een overeenkomst aangegaan met de aanbieder, dan heeft deze het recht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Wil je dat jouw persoonsgegevens ook bij de aanbieder worden verwijderd, dan dien je contact op te nemen met de aanbieder.

4. Recht van bezwaar
Het kan zijn dat je, vanwege jouw specifieke situatie, liever niet wilt dat jouw persoonsgegevens nog verder worden verwerkt. Wanneer dit het geval is kun je contact opnemen met privacyqii@qii.nl. Wij nemen jouw verzoek zo snel mogelijk in behandeling. Wanneer je een beroep gedaan hebt op je recht van bezwaar, gaan wij gedurende het beroep op bezwaar jouw gegevens niet verder verwerken (beperking van verwerking).

5. Recht op beperking van verwerking
Wanneer je bezwaar hebt gemaakt op de verwerking van je gegevens stoppen wij tijdelijk met het verwerken.

6. Recht op dataportabiliteit
Wil je jouw gegevens die opgenomen zijn in jouw MyQii kluis overdragen aan een andere partij? Daarbij kunnen wij je helpen.

7. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Tot slot heb je, wanneer gebruikt gemaakt zou worden van geautomatiseerde besluitvorming, het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij Qii wordt echter geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.  

Heb je hulp nodig of wil je graag extra informatie over het inroepen van uw rechten dan kunt u mailen naar privacyqii@qii.nl.

Melden klacht
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP. Klik dan hier.

Mag deze privacyverklaring zomaar gewijzigd worden?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd en je kan bovenaan en hieronder in het wijzigingsoverzicht vinden wanneer deze voor het laatst is aangepast. Wanneer inhoudelijk belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd in de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, zullen we je daar over informeren. Indien nodig vragen we ook om toestemming.
Qii behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je daarom om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.