Goed verhuurderschap

December 22, 2022

Regels voor goed verhuurderschap  

De landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap ziet toe op het gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars. Van hen mag een bepaald gedrag worden verwacht in relatie tot woningzoekenden en huurders. Om aan dit gedrag te voldoen zijn er algemene regels opgesteld. De algemene regels zijn van toepassing op het gehele verhuurproces en op zowel de reguliere verhuur van woonruimte als de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. De regels zien toe op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie, de plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen en de plicht om de huurder over enkele zaken te informeren, bijvoorbeeld over de rechten en plichten van de huurder aangaande het gehuurde. Daarnaast is voor verhuurbemiddelaars een verbod opgenomen op het vragen van dubbele bemiddelingskosten.  

Wie controleert verhuurders en verhuurbemiddelaars?  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de algemene regels en de verhuurvergunning. Hiervoor krijgen zij het bestuursrechtelijke instrumentarium van waarschuwing, bestuursdwang, bestuurlijke boete en als laatste optie de beheerovername tot hun beschikking. Dit kan via een escalatieladder worden ingezet. Ook moeten gemeenten een meldpunt instellen waar anoniem en kosteloos meldingen kunnen worden gedaan van ongewenst verhuurgedrag.  

De uitdaging van de mogelijk nieuwe wet  

De grootste uitdagingen liggen in het feit dat er voor iedere verhuurder of makelaar dezelfde regels gaan gelden. Zo ontstaat er een gelijk speelveld en worden makelaars en verhuurders die zich aan de regels houden niet benadeeld. Dit betekent dat gemeenten iedere verhuurder goed in beeld moet hebben en goed inzicht moet hebben in de ‘gedragingen’ van de verhuurder. Woningzoekenden moeten dus bereid zijn om misstanden te melden. Ze moeten zich hier veilig bij voelen. Met behulp van techniek, zoals die van Qii, kan dit proces transparanter worden gemaakt.  

Beter verhuurderschap met Qii  

Met behulp van Qii kan anoniem reageren voor een woningzoekende worden mogelijk gemaakt. Hierdoor kan de selectie van een huurder objectiever plaatsvinden. Dit draagt bij aan het tegengaan van discriminatie en een bewustwording bij de diverse actoren op de verhuurmarkt. De consument, woningzoekende, heeft de mogelijkheid om alleen de nodige informatie te delen met de verhuurpartij en kan niet worden benadeeld op irrelevante attributen. De consument voelt hierdoor meer regie, vertrouwen en veiligheid.  

Meer over gegevensuitwisseling.